Mødes du med dine kollegaer til daglig koordinering af dagens opgaver?

Nogle af de ting som jeg har sat meget pris på at have lært fra min tid i forsvaret er:

  • En ny dag er aldrig den samme som igår.
  • Selv den bedste plan holder kun til mødet med fjenden (men uden en plan er du ikke forberedt)

I forsvaret startede vi altid med en “kødrand” eller en befalingsmandsappel hvor vi stod i en rundkreds og kort talte dagens opgaver igennem, den varede maksimum 5 minutter og gjorde at vores chef og alle var orienteret om alles opgaver og evt. koordinering aftale om fravigelse kunne finde sted.

Og netop det, at vi vidste at hver dag ville være anderledes, og at vores planer altid kun holdt til selve dagen. Så måtte vi koordinere så vi alle bedst muligt kunne optimere vores indsats mod at løse de rette opgaver mod det fælles mål.

I en virksomhed jeg har arbejdet i, der indførte vi også “kødrand”, det var oprindeligt tiltænkt som et stående 5 minutters møde. Men blev hurtigt til et 30 min møde hver dag. På sin vis var det positivt da vi langt oftere fik vendt ledelsesmæssige ting med hinanden, og derfor kunne gå ud og orientere med et fælles grundlag om beslutninger og forhold i omverdenen. Men på sin vis gav det også en følelse af at man ikke nåede sine daglige tjans hvis man skulle bruge så lang tid på et møde.

Hvad mener du er det mest effektive værktøj til koordinering og information af dine kollegaer? Er det et Whiteboard med daglige opslag (dashboard på KPIér, dagens fødselslar, vigtigeste kundeforhandling lige nu, etc.), er det et virtuelt skype møde, er det morgenmøde med kaffe og basser. Hvad er dine oplevelser af et godt værktøj til at styrke den daglige opgaveløsning med orientering/involvering af alle?

 

About Robert Vestergaard

Leader, educator, consultant and motivator
This entry was posted in Ledelse. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *