Teamudvikling

Jeg har fra forsvaret oplevet, at et Team ikke performer bedre end den samlede synergi, eller som et gammelt ordsprog siger “kæden er ikke stærkere end det svageste led”.

I ethvert team er det vigtigt, at alle forstår og bruger hinandens roller og kompetencer, men af mange grunde så “drukner” de enkelte medlemmers kompetencer tit i mængden og teamets samlede output bliver deraf forringet.

Jeg har med succes lavet teamudvikling, hvor jeg har forestået praktiske øvelser der åbenbarede teamets styrker, svagheder og ikke mindst mangler. Dette kombineret med en coach er et fantastisk værktøj til at bringe udviklingsområder frem i lyset.

Al teamudvikling starter med en personlig samtale med mig, hvor vi sammen afdækker forventninger og ønsker til udviklingen. Herunder eventuel tager stilling til om der skal eksterne ressourcer på dele eller hele forløbet.

Dit teams udvikling kan tage afsæt i en eller flere af nedenstående:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *