Ledelsesudvikling

Med afsæt i min karriere som leder og diverse uddannelse, tilbyder jeg at udvikle enkelte eller flere ledere i både korte og længerevarende forløb.

Fælles for al udvikling er, at jeg tager udgangspunkt i min kundes ønsker, og derfor vil ethvert forløb starte med et møde hvor vi afstemmer forventninger og ønsker. Er der ønsker eller kompetencer jeg ikke direkte kan tilbyde, så har jeg et stort netværk af erfarne undervisere, konsulenter, og foredragsholdere som jeg står inde for og gerne vil henvise til.

Nedenstående er nogle af de ting jeg kan tilbyde som lederudvikling.

MUS

Medarbejderudviklingssamtalen er en fast bestanddel i mange forretninger i dag, en gylden mulighed for leder og medarbejder at kigge på dels den interne relation og dels hvordan man sammen kan få medarbejderen og derved forretningen til at vokse og yde mere.

Desværre sker det tit at begge parter har fokus på at aftale nogle kurser til det næste år, og så ellers få skrevet referatet under og komme videre. Det er desværre ofte fordi at lederen ikke er klædt ordentlig på og har prioriteret forberedelsen til samtalen godt nok.

Jeg tilbyder at undervise dine ledere og medarbejdere i brug af MUS som et positivt værktøj til at forretning og medarbejder kan vokse sammen. Dette gør jeg med udgangspunkt i jeres virksomheds forestående MUS, således at det er aktuelle relevante sager som bruges til uddannelsen.

Den svære samtale

Det er ikke altid at medarbejderen yder på den måde som virksomheden ønsker det, mange skrider derfor direkte til afskedigelse. Den svære samtale kan både være afskedigelse, men i særdeleshed også den samtale, der skal åbenbare for medarbejderen, at du som virksomhedens ledelsesrepræsentant ikke er tilfreds med medarbejderens indsats.

Jeg tilbyder at lave et skræddersyet forløb, hvor lederen lærer at forberede sig, gennemføre, og følge op på den svære samtale, således at samtalen og det efterfølgende forløb er værdigt og fair for alle parter.

Dette kursus kan med fordel lægges op til, at lederen står med reelle udfordringer i dagligdagen, som kan bruges direkte i læringen.

Lederen

Jeg ser det tit, ledere som hænger fast i en gammel indgroet vane, og som ikke tænker på hvordan de flytter medarbejderen og forretningen hvorhen den skal.

For at lede mennesker, så kræver det at man evner at møde mennesker hvor de er. Møder dem i deres virkelighed og kommunikerer med dem på deres sprog, først ved at tænke før end vi taler oplever vi at vi kan rykke andre mennesker.

Jeg tilbyder direkte ærlig feedback og sparring på lederen i hendes/hans hverdag, med tilbagemelding og sparring på hvordan lederen forbereder og eksekverer sin daglige ledelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *